Friday, March 29, 2013

Photoshop алхам алхамаар

Аалзны тор хийх
Үйлдэл-1
300х300 хэмжээтэй шинэ хуудас нээнэ.
Үйлдэл-2
Type Tool (T) дарж сонгоод vсэг бичнэ. Фонт: Webdings сонгоод, хэмжээг 250pt дээр тавина. 
Үйлдэл-3
Одоо Type Tool - ээ хуудсан дээрээ нэг дарж идэвхижvvлж байгаад Shift+' товчны хослолыг дарна.
Үйлдэл-4 
Одоо Filter > Distort > Ocean Ripple филтерийг доорхи тохиргоотойгоор хэрэглэнэ.
Ripple size=8
Ripple Magnitude=20
Үйлдэл-5 
Filter > Blur > Gaussion blur филтерийг 5 px хэмжээтэйгээр хэрэглэнэ.
Үйлдэл-6 
Одоо Filter > Stylize > Find Edges филтерийг хэрэглэ.
Үйлдэл-7 
Одоо аалзны тортой Layer (Давхарганы) доод талд шинэ давхарга нээж байгаад хар єнгєєр будна

No comments:

Post a Comment