Monday, April 15, 2013

Абстракт цэг


Үйлдэл-1. 300х300 RGB хэмжээг сонго.
Үйлдэл-2. Шинэ давхарга нээгээд Layer > New > Layer (CTRL+SHIFT+N) цагаан ба саарал өнгөний Градиент ашиглан дээрээс нь доош хvртэл буд.
Үйлдэл-3.
Дараахи филтерийг хэрэглэ. Filter > Pixelate > Color halftone . Тохиргоо нь
Max.Radius = 8
Channel 1 = 0
Channel 2 = 0
Channel 3 = 0
Channel 4 = 5
Үйлдэл-4.
CTRL+U дараад хvссэн өнгөрөө өөрчил.
Үйлдэл-5.
Edit > Transform > Perspective -ийг ашиглан хvссэн хэлбэртэй болго.

No comments:

Post a Comment