Monday, October 15, 2012

Интернэт толь бичиг


Browser-Xайлтын систем:  Энэ нь мэдээллийг унших болон интернэт дээр замаа хайх боломжийг олгох программ хангамж юм. Эдгээрээс Internet Explorer, Netscape хамгийн чухал.
Domain name-Домайны нэр:  Вэб сайтын хаяг нь зөвхөн таных байх бөгөөд интернэтэд хадгалагдсан бүх вэб сайт рүү хүмүүс уг хаягаар шууд орно.
Download-Татан авах:  Мэдээллийг интернэтээс өөрийнхөө компьютерт шилжүүлэх процесс.
E-commerce-Интернэт худалдаа:  Интернэт худалдааны олон тодорхойлолт байдаг ч үүнийг энгийнээр хэлбэл интернэтээр бараа, үйлчилгээ худалдах явдал юм.
E-mails-Имэйл, Цахим шуудан:  Интернэтээр илгээх цахим мэдээ бөгөөд захидалтай адил юм.
Encryption-Шифрлэлт:  Зөвшөөрөлгүй этгээдэд унших боломж олгохгүйн үүднээс мэдээллийг кодоор шифрлэх.
FTP:  Файл дамжуулах протокол- Интернэтэд мэдээлэл гаргаж тавих эсвэл түүнээс татаж авах энгийн арга. Интэрнэт дэлгүүр байгуулах сайн программ хангамж таны өмнөөс үүнийг гүйцэтгэж чадах тул та үүнийг мэдэх шаардлагагүй. Гэхдээ л ихэнхдээ тусгай программ хангамж үүнийг илүү сайн хийнэ.
Фонт:  Текстийн үсгийн шрифтийн нэр.
HTML:  Вэб хуудас бүтээхэд ашиглагддаг программын хэлний нэр. Интэрнэт дэлгүүр байгуулах сайн программ хангамж таны өмнөөс үүнийг гүйцэтгэж чадах тул та үүнийг мэдэх шаардлагагүй.
Интернэт:  Компьютерийн дэлхий нийтийн сүлжээ.
Интернэтээр үйлчлэгч:  Интернэтэд холбогдох боломжоор хангадаг компани.
Merchant-Худалдаачин:  Бараа худалддаг хэн нэгэн этгээд.
Худалдачны данс: Зээлийн картаар төлбөр хүлээн авах боломж олгодог банкны данс.
Meta tags:  Вэб хуудсанд байрлуулсан тусгай мэдээлэл бөгөөд энэ нь хайгч таны вэб сайтыг илүү сайн индексжүүлэх болон ангилах боломж олгодог.
Модем:  Телефон утасны шугамаар дамжиж нэг компьютер нөгөөтэйгөө ярилцах төхөөрөмж.
Сүлжээ:  Өөр хоорондоо мэдээлэл солилцох боломжтой байхаар холбогдсон хэд хэдэн компьютер
Онлайн:  Интернэтэд шууд холбогдсон байх.
PGP:  Интернэтээр илгээх чухал мэдээллийн нууцлалыг найдвартай хадгалах үүднээс түүнийг кодоор шифрлэдэг программ хангамж. PGP гэдэг нь Pretty Good Privacy-гийн товчилсон үг бөгөөд цэргийн зэрэглэлийн шифрлэлтэд хүртэл хэрэглэгддэг.
Бодит цаг хугацаанд төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч:  Зээлийн картын гүйлгээг шимтгэлтэйгээр гүйцэтгэх онлайн үйлчилгээ.
Redirect URL:  Бараг зөвхөн танд л хамаарах вэб хуудасны хаяг бөгөөд энэ нь таны вэб сайтыг интернэтийн хаанаас ч олох боломж олгодог.
Search engine-Хайгч:  Интернэт дээр өөр бусад вэб сайтыг олоход туслах вэб сайт.
Интернет дэлгүүр бүтээх программ хангамж:  Интернэтэд зориулсан дэлгүүр бүтээх боломж олгодог компьютерийн программ.
SSL:  Интернэтээр мэдээлэл илгээхийн өмнө түүнийг кодоор шифрлэдэг Secure Sockets Layer гэдэг программ хангамж. Энэ нь бүх хайлтын системд байдаг.
Traffic-Хөдөлгөөн:  Интернэтээр нэвтэрч буй мэдээллийн хэмжээ.
Гаргаж тавих:  Өөрийн компьютерээс интернэт рүү мэдээлэл шилжүүлэх процесс.
URL:  Universal Resource Locator - 'Вэб сайтын хаяг'-ийн техникийн нэр томъёо.
Web host:  Вэб хуудсаа байрлуулах боломжийг таньд олгох үүднээс интернэт дэх зайг түрээсэлдэг компани.
Вэб хуудас:  Интернетэд тавигдсан 'хуудас'.
Вэб сайт:  Интернетэд тавигдсан 'хуудас' буюу бүлэг 'хуудас'.
Вэб сайтын хаяг:  Зуучийн тусламжтай интернэт дээрээс олж болох Вэб сайтын хаяг
Дэлхий нийтийн сүлжээ:  Интернэт дэх бүх Вэб сайтын нэгдэл бөгөөд үүнийг бас интернэтийн нэрээр хэрэглэдэг.

No comments:

Post a Comment