Monday, October 15, 2012

Компьютераа хулганагүй хэрхэн ашиглах


Тэмдэгтүүдийг ашиглах нь:
Цонхны зурагтай товч бол мэдээж эхлэл буюу Start-ийг төлөөлдөг. 4 сумаараа эхлэл товчин дээрх тэмдэгтүүдээр гүйлгэж хүссэн програмаа нээнэ.
Alt+F4 нь нээлттэй байгаа програмаас гарна.

F1 нь програмын талаарх тусламжийг өгнө.
Control+Z нь сүүлд хийсэн үйлдлийг буцаана.
Control+Alt+Delete нь ажиллаж байгаа бүх програмыг гаргаж ирэх буюу Task Manager юм.
Control+X Cut хийнэ.
Control+C Хуулалт хийнэ
Control+V хуулсан файлыг наах буюу paste хийнэ.
F11 нь хэвийн Internet Explorer-ийг бүтэн дэлгэц болгон харуулна.
Tab товч нь вебхуудсан дахь жижиг хэсэг бүр дээр ээлжлэн сонголт хийнэ.
Alt+Home нь Internet explorer дахь эхлэл вебхуудсан дээр аваачина.
Shift+Tab нь вебхуудсан дахь жижиг хэсгүүдийн төгсгөлөөс нь сонголтыг хийнэ.
F4 Internet Explorer дээр орсон вебсайтуудын жагсаалт гарч ирнэ.
Page Up хуудсын эхлэлд очно.
Page Down хуудсын төгсгөлд очно.
Control+F хуудаснаас ямар нэгэн зүйл хайх
F5 веб хуудсыг шинэчлэх
Control+N шинэ хуудас, документ нээх
Control+O word дээр өөр документ нээх эсвэл вебхуудас
Control+P харагдаж байгаа хуудсыг хэвлэх
Control+S хэрэглэгдэж байгаа документийг хадгалах
Control+W нээлттэй байгаа tab-уудыг хаах
Enter сонгогдсон линкийг идэвхижүүлэх ОК товчтой ижил
Control+I дуртай линкүүд буюу Favorites нээх
Control+H History буюу түүхийг нээх
Alt дараад доогуур зурагдсан үсгийг дарвал тухайн менью гарч ирнэ.
Жишээ нь: Alt+E Edit-ийг нээнэ. Alt+H нь тусдамж буюу Help-ийг нээнэ.
Control+E хайлтын хайрцгийг нээнэ.
Alt+Tab нээлттэй байгаа прошрамуудын хооронд шилжинэ.
Control plus - эсвэл + нь томруулж жижгэрүүлнэ
Control+Alt+F4 бүх tab-уудыг хаана.
Гэх мэтчилэн гарын товчлууруудыг ашиглаж түр хэрэглээнд компьютераа ашиглаарай. Мэдээж унтраахдаа Alt+F4 даран сумаа гүйлгэн унтраах хэсгийг дарж унтраана.

No comments:

Post a Comment